اسکان در ساختمان پیش ساخته با کیفیت حداقل انتظاریست که خریداران این سازه از ارائه دهندگان آن دارند . با توجه به مشاهدات همه روزه خود نمی توانیم این حقیقت را انکار کنیم که بیشتر مردم ما ساختمان پیش ساخته را نشناخته ، اطلاعات اندکی از آن داشته و اقامت بی دغدغه در چنین بنایی را باور ندارند . این نارسایی ها که ریشه در عدم معرفی صحیح این ابنیه پرکاربرد دارد در حقیقت به دلیل ساخت برخی نمونه های بی کیفیت و قدیمی بوده است و سبب شده است تا این باور نادرست در ذهن مخاطبین شکل گیرد . انتظار خریداران ابنیه پیش ساخته از ارائه دهندگان آن مهیا کردن مکانیست که بتوان به مقاومت آن تکیه کرده ، دارای زیر ساخت های مناسب بهداشتی باشد ، زیبایی ظاهری داشته ،  قیمت تمام شده آن مقرون بصرفه بوده و در مقایسه با ساختمان های سنتی ساز حرفی برای گفتن داشته باشند . در همین رابطه مجموعه "رِسیس اِستاد" با ارائه ساختمان پیش ساخته با کیفیت به معنای واقعی توانسته است تا توقعات متقضاییان خرید اینچنین بنایی را برآورده سازد . کیفیت در این راه بواسطه طرح نقشه ای استاندارد ، زمانبندی دقیق ساخت ، استفاده از محصولات مرغوب ، مونتاژ اصولی و تحویل ساختمانی ایده آل خلاصه می شود . در راه تحقق این هدف ، در گام اول چنانچه مشتری ذهنیتی از ساختمان پیش ساخته با کیفیت خود داشته باشد آن را ارائه می دهد تا کارشناسان ما نقشه های مشابه با این تفکرات را ارائه و یا باز طراحی کنند . در قدم بعدی نوع ، قیمت و کیفیت مصالح مصرفی مورد بررسی قرار می گیرد . این ادوات که عموماً اجزای غیر از بدنه اصلی ساختمان بوده  (به عنوان جنس کابینت ها در برابر جنس ستون و تیرک های خانه در اولویت نیستند) و تعیین کننده بخش عمده ای از مخارج این عملیات عمرانی می باشند به صلاحدید کارفرما انتخاب می شوند . پس از ساخت قسمت های مورد نظر در کارخانه و نصب آن ها در سایت مورد نظر ، با بنایی رو در رو خواهیم شد که زیبایی و مقاومت آن به همتایان سنتی ساز خود طعنه زده و رضایت مالک خود را به همراه خواهد داشت . 

کلیه حقوق سایت متعلق به شرکت رسیس استاد می باشد -