محاسن ویلای پیش ساخته از جمله آن گزاره هایی می باشد که افراد در شرف ساخت یک بنا به دنبال آن هستند . بی تردید درصد زیادی از افرادی که در پی ساخت یا خرید مأمن جدیدی برای خود هستند ، دارای بودجه محدودی بوده و به هیچ عنوان تمایل ندارند تا دسترنج سال ها فعالیتشان به پای خرید محصولی نامطلوب ضایع شود . از این روی بر آن شدیم تا تا بر شمردن محاسن ویلای پیش ساخته افقی تازه در برابر دیدگان متقاضیان خرید یا ساخت آن بگشاییم .

در گام اول می توان به سرعت بالای ساخت یک ساختمان پیش ساخته اشاره کرد . می دانیم که خواب سرمایه یکی از عوامل مضر و آسیب رسان به اقتصاد یک مجموعه یا فرد در شرف ساخت و ساز است ، چرا که از یک سو نوسانات بازار ممکن است ارزش پول وی را کاسته و از سوی دیگر شاید بتوان فعالیت های پر بازده دیگری با آن انجام داد ، از این روی سرعت بالای ساخت ابنیه پیش ساخته این امکان را فراهم می آورد تا ساختمان در زمان کمتری ساخته شده و با سرعت بیشتری به فروش برسد . یکدستی کیفیت بنا را می توان از دیگر محاسن ویلای پیش ساخته دانست ، به عبارتی دیگر زمانی که یک مجموعه صنعتی ویلای پیش ساخته شما را در محیطی کارگاهی از مواد اولیه یکسان می سازد ،این محصول نهایی در نقاطی قوی و در نقاطی دیگر ضعیف نشده و با کاهش خطاهای انسانی و گذر از واحد کنترل کیفی سازه خروجی دارای کیفیت بیشتری می شود . با کاهش قطر دیواره ها فضای مفید و در اختیار کاربر افزایش می یابد . بار زنده و مرده این ساختمان در مقایسه با ابنیه سنتی ساز کمتر بوده در نتیجه نشست کمتری داشته و یا در برابر زلزله مقاومت بیشتری از خود نشان می دهد . وجود عایق های صدا و حرارت در بطن دیواره های LSF نیز حسنیست که شرح آن مقاله مجزایی می طلبد . امکان حمل و انتقال برخی از ساختمان های پیش ساخته به مکانی دیگر ، امکان بازیافت مصالح آن ، مقاومت بالا در برابر عوامل طبیعی مانند باد و باران ، امکان تغییر نقشه بنا و کاهش و افزایش فضای داخلی ، سهولت پیاده سازی امور تاسیساتی و امکان اعمال هرگونه پوشش های داخلی همانند سازه های سنتی ساز از دیگر مزایای این نوع محصولات می باشد . 

کلیه حقوق سایت متعلق به شرکت رسیس استاد می باشد -